EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

RASPORED ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК- РАСПОРЕД ИСПИТА
за ванредне ученике и поновце

Петак, 20.10.2023. године
Математика:           10 ч
Малић Ивана -ученица Добановачки Николина
Банкарско пословање:  13 ч
Прерадов Слађана
-ученица: Добановачки Николина
Куварство: 13 ч
Ступар Момчило, Штефанига Отилија
-ученик: Лето Аурел
Математика:            10.00 ч
Гајдач Рита
-ученице Неорчик Анамариа, Чикота Андреа

 

Понедељак, 23.10.2023. године
Српски језик и књижевност:
Наталија Суботички Глишин     8.00 ч
-ученице Мишковић Жаклина, Добановачки Николина
Социологија:            11 ч
Виолета Медић
-ученица Ђурић Снежана
Уметничко обликовање: 13 ч
Лотос Лучев
-ученик Лето Аурел

Економика:  15ч
Галго Ференци Андреа
-ученица Неорчик Анамариа

Банкарска обука:     10.30 ч, кабинет 12
Прерадов Слађана
-ученица Мишковић Жаклина

Право: 13.00 ч
Палоташ Агота
-ученици Чикота Андреа

Филозофија: 13.30 ч
Палоташ Агота
-ученица Неорчик Анамариа

Грађанско васпитање: 14.00 ч
Палоташ Агота
-ученица Неорчик Анамариа

Рачуноводство:
Тот Ангела  8.00 ч
-ученица Чикота Андреа