EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

ZAPOSLENI

DIREKTOR

Ime i prezime Radno mesto
Kovačev Gordana direktor škole

NASTAVNO OSOBLJE

nastavnik predmeti
Svirčev Žarka srpski jezik i književnost
Hajdić Marija srpski jezik i književnost
Subotički Glišin Natalija srpski jezik i književnost
Petrović Ivana srpski jezik i književnost
Jankov Ivana srpski jezik i književnost
Simovljević Milka srpski jezik i književnost
Nađ Cigura Monika mađarski jezik i književnost
Rajšli Tinde mađarski jezik i književnost
Krajtmar Zoltan fizičko vaspitanje
Strajnić Goran fizičko vaspitanje
Gavrić Strahinja fizičko vaspitanje
Stakić Ksenija fizičko vaspitanje
Šeguljev Jasmina fizičko vaspitanje
Ćurčić Dragana matematika
Ivanović Vojnović Blaženka matematika
Malić Ivana matematika
Bukurov Radoslav matematika
Ferčik Karolj matematika
Jodal Edina matematika
Opinćal Dušan istorija
Roža Peter istorija
Kovač Ivan sociologija
Šuranji Nađ Katalin sociologija
Vukanić Nadica psihologija
Kokai Aniko psihologija
Popov Katica pedagog
Todorović Danica građansko vaspitanje
Ilić Snežana verska nastava
Novaković Andrej verska nastava
Štefaniga Otilia verska nastava
Ćerimagić Lotos likovna kultura
Divljak Olivera informatička grupa predmeta
Spajić Stevan  informatička grupa predmeta
Rakić Ana geografija
Hozak Andrea geografija
Bičkei Borbala biologija
Marjanović Milica biologija
Arsić Nataša hemija
Molnar Roland hemija
Kenji Nataša engleski jezik
Varga Vedran engleski jezik
Stojadinović Saveta engleski jezik
Marošan Marija nemački jezik
Ivanić Obradović Branislava ekonomska grupa predmeta
Šijačić Ana ekonomska grupa predmeta
Vekić Milkica ekonomska grupa predmeta
Ivković Branislava ekonomska grupa predmeta
Preradov Slađana ekonomska grupa predmeta
Ivanić Dobožanov Ivana ekonomska grupa predmeta
Gligorić Mila ekonomska grupa predmeta
Pap Dragana ekonomska grupa predmeta
Popović Olga  ekonomska grupa predmeta
Davidović Jugoslav ekonomska grupa predmeta
Nikolovski Nataša  ekonomska grupa predmeta
Misić Biljana ekonomska grupa predmeta
Bakrač Aleksandra ekonomska grupa predmeta
Matić Đovčoš Aleksandra ekonomska grupa predmeta
Marić Bojana ekonomska grupa predmeta
Balaša Endre ekonomska grupa predmeta
Mladenović Biljana ekonomska grupa predmeta
Tot Angela ekonomska grupa predmeta
Mirosavljević Edit ekonomska grupa predmeta
Lukač Lea ekonomska grupa predmeta
Križan Karolj ekonomska grupa predmeta
Galgo Ferenci Andrea ekonomska grupa predmeta
Miškov Hilda ekonomska grupa predmeta
Hrnjak Branislav  pravo
Palotaš Agota pravo
Budiša Rajka kuvarstvo
Vuković Sofija kuvarstvo
Ereg Eva kuvarstvo
Tot Silvester usluživanje
Batori Žolt poslastičarstvo
Živkov Aksin Snežana poslastičarstvo
Stupar Momčilo kuvarstvo

NENASTAVNO OSOBLJE

Ime i prezime Radno mesto
Gostović Jelena sekretar
Tatić Milijana šef računovodstva
Golušin Magdalena administrativni radnik
Sekulić Nataša administrativni radnik
Đurić Snežana
Ferenci Atila domar
Kelemen Margit
Protić Marija
Sabo Kristina
Sabo Renata
Vojnović Svetlana
Milovanov Jelena