Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

VUKSO   Vuković Sofija
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
2 8:20
9:05
3-04 EU13
Komercijalno poznavanje robe
3 9:10
9:55
4 10:10
10:55
3-04 EU13
Komercijalno poznavanje robe
5 11:00
11:45
*2-06. EU15
Poznavanje robe
6 11:50
12:35
7 12:40
13:25
3-06. EU15
Osnove usluživanja KU, PO
8 13:30
14:15
1-03 EU03
Fizika
9 14:20
15:05
2-03 EU07
Ishrana
3-06. BIBL
Komercijalno poznavanje robe
10 15:10
15:55
1-06 EU07
ČOS
11 16:10
16:55
1-04 EU06
Fizika
1-06 EU13
Ishrana
12 17:00
17:45
1-02 EU13
Fizika
2-03 EU07
Ishrana
1-06 EKANT
Ishrana
13 17:50
18:35
1-03 EU13
Fizika
2-06. EU02
Poznavanje životnih namirnica
1-02 EU13
Fizika
14 18:40
19:25
2-06. EU02
Poznavanje životnih namirnica
1-04 EU02
Fizika
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software