Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

VUKNA   Vukanić Nada
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
2 8:20
9:05
3 9:10
9:55
3-06. EU13
Psihologija potrošača
4 10:10
10:55
3-03 EU14
Psihologija u turizmu
5 11:00
11:45
6 11:50
12:35
3-03 EU03
Psihologija u turizmu
7 12:40
13:25
8 13:30
14:15
2-06. EU09
Građansko vaspitanje
3-06. EU07
Psihologija potrošača
9 14:20
15:05
1-01. EU15
Građansko vaspitanje
10 15:10
15:55
11 16:10
16:55
2-01. EU03
Građansko vaspitanje
12 17:00
17:45
2-02. EU06
Građansko vaspitanje
13 17:50
18:35
1-04. EU02
Građansko vaspitanje
14 18:40
19:25
1-03. EU03
Građansko vaspitanje
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software