Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

STAKS   Stakić Ksenija
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
2 8:20
9:05
3-01 SALA 1
Fizičko vaspitanje
3 9:10
9:55
4 10:10
10:55
4-02 SALA 1
Fizičko vaspitanje
5 11:00
11:45
6 11:50
12:35
4-04 SALA 2
Fizičko vaspitanje
7 12:40
13:25
4-04 SALA 1
Fizičko vaspitanje
3-07. SALA 2
Izabrani sport
8 13:30
14:15
2-02 SALA 1
Fizičko vaspitanje
9 14:20
15:05
2-07 SALA 2
Fizičko vaspitanje
10 15:10
15:55
2-06 SALA 1
Fizičko vaspitanje
11 16:10
16:55
12 17:00
17:45
2-07 SALA 1
Fizičko vaspitanje
13 17:50
18:35
14 18:40
19:25
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software