Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

PRESL   Preradov Slađana
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
3-02 EU06
Bankarsko poslovanje
2 8:20
9:05
3-02 EU06
Bankarsko poslovanje
3-02. EK11
Bankarska obuka
3 9:10
9:55
4 10:10
10:55
5 11:00
11:45
6 11:50
12:35
7 12:40
13:25
8 13:30
14:15
2-02 EU15
Bankarsko poslovanje
*2-04. EK12
Obuka u virtuelnom preduzeću
9 14:20
15:05
1-03 EU02
Osnove turizma i ugostiteljstva
10 15:10
15:55
2-04. EK12
Organizacija nabavke i prodaje
11 16:10
16:55
2-02 EU15
Bankarsko poslovanje
2-02 EU07
Bankarsko poslovanje
12 17:00
17:45
2-06. EK08
Ekonomika turističkih i ugostiteljs
13 17:50
18:35
1-03 EU03
Osnove turizma i ugostiteljstva
14 18:40
19:25
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software