Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

PALAG   Palotaš Agota
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
2 8:20
9:05
3 9:10
9:55
3-07 EU06
Sociologija sa pravima građana
4 10:10
10:55
5 11:00
11:45
4-05 EU15
Sociologija sa pravima građana
4-04 EU07
Pravo
6 11:50
12:35
4-04 EU15
Pravo
4-04 EU07
Sociologija sa pravima građana
4-04. EU15
Građansko vaspitanje
7 12:40
13:25
*3-05. EU09
Građansko vaspitanje
4-05 EU15
Sociologija sa pravima građana
8 13:30
14:15
*2-07. EU09
Građansko vaspitanje
1-05. EU14
Građansko vaspitanje
*1-05. EK14b
Kancelarijsko poslovanje
9 14:20
15:05
*1-07. EK14a
Poslovna komunikacija
2-05 EU09
Pravo
10 15:10
15:55
11 16:10
16:55
12 17:00
17:45
13 17:50
18:35
14 18:40
19:25
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software