Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

NOVAN   Novaković Andrej
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
3-02. EU06
Verska nastava
2 8:20
9:05
3-04 EU14
Verska nastava
3 9:10
9:55
4-02. EU06
Verska nastava
4 10:10
10:55
3-03 EU13
Verska nastava
5 11:00
11:45
3-01. EU09
Verska nastava
6 11:50
12:35
7 12:40
13:25
4-01. EU02
Verska nastava
8 13:30
14:15
2-06. EK08
Verska nastava
1-02 EU04
Verska nastava
9 14:20
15:05
1-01. EU06
Verska nastava
10 15:10
15:55
11 16:10
16:55
2-01. EU16
Verska nastava
12 17:00
17:45
2-02. EU02
Verska nastava
13 17:50
18:35
1-04. BIBL
Verska nastava
14 18:40
19:25
1-03. EU13
Verska nastava
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software