Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

JANIV   Jankov Ivana
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
2 8:20
9:05
3 9:10
9:55
3-03 EU02
Srpski jezik i književnost
4 10:10
10:55
5 11:00
11:45
3-03 EU04
Srpski jezik i književnost
6 11:50
12:35
7 12:40
13:25
8 13:30
14:15
9 14:20
15:05
10 15:10
15:55
11 16:10
16:55
12 17:00
17:45
13 17:50
18:35
14 18:40
19:25
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software