Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

IVAVB   Ivanović Vojnović Blaženka
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
3-06 EU04
Matematika
2 8:20
9:05
3 9:10
9:55
4-02 EU16
Matematika
4 10:10
10:55
4-02 EU16
Matematika
5 11:00
11:45
3-02 EU06
Matematika
6 11:50
12:35
3-04 EU16
Matematika
7 12:40
13:25
8 13:30
14:15
2-03 EU16
Matematika
2-04 EU06
ČOS
1-03 EU07
Matematika
9 14:20
15:05
1-03 EU16
Matematika
1-04 EU02
Matematika
2-02 EU09
Matematika
10 15:10
15:55
2-04 EU06
Matematika
1-02 EU16
Matematika
11 16:10
16:55
1-04 EU16
Matematika
12 17:00
17:45
2-02 EU16
Matematika
13 17:50
18:35
1-02 EU16
Matematika
2-04 EU16
Matematika
14 18:40
19:25
2-03 EU16
Matematika
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software