Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

IVADI   Ivanić Dobožanov Ivana
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
3-03. EK14b
Agencijsko i hotelijersko poslovanj
4-02 EU02
Preduzetništvo
2 8:20
9:05
3 9:10
9:55
4-01. EU09
Preduzetništvo
4 10:10
10:55
5 11:00
11:45
6 11:50
12:35
3-03. EK14b
Poslovna korespondencija
7 12:40
13:25
8 13:30
14:15
*1-03. EK14b
Agencijsko i hotelijersko poslovanj
9 14:20
15:05
10 15:10
15:55
11 16:10
16:55
12 17:00
17:45
2-06. EU15
Marketing u trgovini
*1-01. EK08
Kancelarijsko poslovanje
13 17:50
18:35
2-06. EU04
Marketing u trgovini
14 18:40
19:25
2-06 EU13
Marketing u trgovini
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software