Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

GAVST   Gavrić Strahinja
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
4-01 SALA 1
Fizičko vaspitanje
2 8:20
9:05
3 9:10
9:55
3-04 SALA 1
Fizičko vaspitanje
4 10:10
10:55
4-03 SALA 1
Fizičko vaspitanje
5 11:00
11:45
3-03 SALA 2
Fizičko vaspitanje
6 11:50
12:35
7 12:40
13:25
8 13:30
14:15
1-01
Fizičko vaspitanje
1-02 SALA 1
Fizičko vaspitanje
1-04 SALA 1
Fizičko vaspitanje
9 14:20
15:05
10 15:10
15:55
1-06 SALA 1
Fizičko vaspitanje
2-01 SALA 1
Fizičko vaspitanje
11 16:10
16:55
1-03 SALA 1
Fizičko vaspitanje
12 17:00
17:45
13 17:50
18:35
14 18:40
19:25
1-02 EU09
ČOS
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software