Ekonomsko-Trgovinska SkolaETŠ Bečej, april 2019. Untis 2013
SRB-21220 Becej, Brace Tan 128.3.2019. 8:29

BUDRA   Budiša Rajka
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1 7:30
8:15
*1-06 EKUH
Kuvarstvo-vežbe
*1-06 EKUH
Kuvarstvo-vežbe
2 8:20
9:05
*3-06. EKUH
Kuvarstvo-vežbe
3 9:10
9:55
4 10:10
10:55
5 11:00
11:45
3-06. EKUH
Kuvarstvo-vežbe
6 11:50
12:35
7 12:40
13:25
8 13:30
14:15
3-06. EKUH
Kuvarstvo-vežbe
9 14:20
15:05
3-06. EKUH
Nacionalne kuhinje KU
10 15:10
15:55
11 16:10
16:55
3-06. EKUH
Kuvarstvo-vežbe
12 17:00
17:45
13 17:50
18:35
14 18:40
19:25
Untis 2013         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software