KÖZGAZDASÁGI – KERESKEDELMI ISKOLA ÓBECSE

 

ZAPOSLENI

DIREKTOR

Ime i prezime Radno mesto
Kovačev Gordana direktor škole

NASTAVNO OSOBLJE

nastavnik predmeti
Ačaji Đerđi likovna kultura
Ačaji Maria psihologija
Adam Rita matematika
Arsić Nataša hemija
Babić Milka srpski jezik i književnost
Bakrač Aleksandra ekonomska grupa predmeta
Balaša Endre ekonomska grupa predmeta
Batori Žolt poslastičarstvo
Bičkei Borbala biologija
Budiša Rajka kuvarstvo
Bukurov Radoslav matematika
Bulut Vesna poznavanje robe
Ćerimagić Lotos likovna kultura
Ćurčić Dragana matematika
Davidović Jugoslav ekonomska grupa predmeta
Divljak Olivera informatička grupa predmeta
Ereg Eva kuvarstvo
Ferčik Karolj matematika
Galgo Ferenci Andrea ekonomska grupa predmeta
Gavrić Strahinja fizičko vaspitanje
Gligorić Mila ekonomska grupa predmeta
Gložanski Popov Biljana informatička grupa predmeta
Gobelić Milica ekonomska grupa predmeta
Hajdić Marija srpski jezik i književnost
Hozak Andrea geografija
Hrnjak Branislav  pravo
Ivanić Dobožanov Ivana ekonomska grupa predmeta
Ivanić Obradović Branislava ekonomska grupa predmeta
Ivković Branislava ekonomska grupa predmeta
Jager Anita nemački jezik
Jakšić Srđan matematika
Jankov Ivana srpski jezik i književnost
Kenji Nataša engleski jezik
Kolundžić Zoran engleski jezik
Kovač Ivan građansko vaspitanje
Kovačev Svetlana engleski jezik
Kovačev Željka  ekonomska grupa predmeta
Krajtmar Zoltan fizičko vaspitanje
Križan Karolj ekonomska grupa predmeta
Krnić Rakočević Mirjana sociologija
Lukač Lea ekonomska grupa predmeta
Malić Ivana matematika
Mandić Livia (Nemet Tamaš) informatička grupa predmeta
Marić Bojana ekonomska grupa predmeta
Marjanović Milica biologija, ekologija
Matić Đovčoš Aleksandra ekonomska grupa predmeta
Miloščin Snežana verska nastava
Mirosavljević Edit ekonomska grupa predmeta
Misić Biljana ekonomska grupa predmeta
Mladenović Biljana ekonomska grupa predmeta
Molnar Roland matematika
Nađ Cigura Monika mađarski jezik i književnost
Nikitović Mara nemački jezik
Nikolovski Nataša  ekonomska grupa predmeta
Opinćal Dušan istorija
Palotaš Agota pravo
Pap Dragana ekonomska grupa predmeta
Petrović Ivana srpski jezik i književnost
Popov Katica psiholog -  pedagog
Popović Olga  ekonomska grupa predmeta
Preradov Slađana ekonomska grupa predmeta
Rajšli Karolj informatička grupa predmeta
Rajšli Tinde mađarski jezik i književnost
Rakić Ana geografija
Roža Peter istorija
Sabo Žolt kuvarstvo
Spajić Stevan  informatička grupa predmeta
Stakić Ksenija fizičko vaspitanje
Stojadinović Saveta engleski jezik
Strajnić Goran fizičko vaspitanje
Subotički Glišin Natalija srpski jezik i književnost
Svirčev Žarka srpski jezik i književnost
Štefaniga Otilia verska nastava
Šuranji Nađ Katalin sociologija
Todorović Danica građansko vaspitanje
Tot Angela ekonomska grupa predmeta
Tot Silvester usluživanje
Varga Vedran engleski jezik
Vekić Milica ekonomska grupa predmeta
Vukanić Nadica psihologija
Vuković Sofija  pom. dir. usluživanje
Živkov Aksin Snežana poslastičarstvo

NENASTAVNO OSOBLJE

Ime i prezime Radno mesto
Gostović Jelena sekretar
Tatić Milijana šef računovodstva
Golušin Magdalena administrativni radnik
Sekulić Nataša administrativni radnik
Đurić Snežana
Ferenci Atila domar
Kelemen Margit
Protić Marija
Sabo Kristina
Sabo Renata
Vojnović Svetlana
Milovanov Jelena