KÖZGAZDASÁGI – KERESKEDELMI ISKOLA ÓBECSE

 

OBRAZOVNI PROFIL: SLUŽBENIK OSIGURANJA

Zadaci i poslovi

U kancelarijskoj službi oni administriraju i staraju se pretežno za postojeće ugovore o osiguranju. Oni, na primer, obrađuju zahteve, promene ugovora, slučajeve štete i naplate ili izrađuju obračun premije. U terenskoj službi aktiviraju i savetuju komitente fizička lica i preduzeća:analiziraju potrebe za osiguranjem ,izrađuju ponude za nove polise ili promene ugovora i predstavljaju te ponude komitentima. Pored toga, vrše uvid na licu mesta za štete koje se odnose na ugovore o osiguranju, izrađuju dokumentacuiju o šteti i prosleđuju je kancelarisjkog službi. Kod velikih šteta uključuju i veštake.

Opis poslova

O čemu je reč? Službenici osiguranja savetuju komitente fizička lica i firme i staraju se za njih u okviru kancelarijske i terenskle službe, obrađuju štete i naplate i sprovode opšte komercijalne poslove npr. računovodstva i kontrolinga.

Radna mesta

U prvom redu rade u osiguravajućim društvima kao posrednici, zastupnici u osiguranju ili službenici u osiguravajućim kompanijama. Neki službenici u osiguranju su radnici na daljinu: oni su čas u kancelariji, čas kod kuće za kompjuterom ili lap topom koji koriste za rad u terenskoj službi. U terenskoj službi posećuju svoje klijente u njihovim privatnim stanovima, odnosno preduzećima. Ponekad dođu i na lice mesta da bi i sami uzeli uvid u štetu. Pritom, oni uglavnom putuju automobilom. Neki komercijalisti za osiguranja i finansije su radnici na daljinu: oni su čas u kancelariji u preduzeću, čas kod kuće za kompjuterom ili leptopom koji ih prati u terenskoj službi.

Za svaki slučaj osugurani

Već godinama se vodi kontroverzna debata: da li će zakonska penzija biti dovoljna da bi mogao da se održava životni standard, ili je neizbežno privatno staranje? Mnogi ljudi razmišljaju o alternativama: npr. dodatna privatna penzija uz državnu pomoć,staranje za penziju u okviru preduzeće, privatna penziona i fondovska životna osiguranja. Tržište proizvod a i paketa osiguranja za potrošače postaje sve nepreglednije - i to ne samo zbog međunarodnih koncerna osiguranja koji nastaju usled globalizacije. Tu pomažu službenici osiguranja koji svojima sveobuhvatnim poznavanjem proizvoda i visokom savetodavnom kompetencijom odgovaraju na sve veću želju komitenta da iskoriste individualne mogućnosti za poboljšanje kvaliteta života.

obrazovni profil:službenik osiguranja
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
Trajanje školovanja: 4 godine
NASTAVNI PLAN

Uslovi za rad

U kancelarijskoj službi osiguravajućih preduzeća i agencija službenici osiguranja većinu svog radnog vremene provode u kancelarijama. Tu oni obrađuju ugovore o osiguranju i prijave štete, porede tarifne tabele i statistike, izrađuju kalkulacije ili ponude osiguranja. Moraju da rade izuzetno detaljno i brižljivo, jer pogrešni podaci ili greške u obračunu mogu skupo stajati društvo. Ukoliko rade u terenskoj službi, svoje komitente posećuju u njihovim privatnim stanovima, odnosno poslovnim prostorima, ili na licu mesta vrše uvid u slučajeve šteta. Za službenika osiguranja je neophodno da budu u stanju da se prilagode komitentima da bi mogli da analiziraju individualnu potrebu za zaštitom osiguranjem i da shodno tome daju savet. Neretko je njihov trud uzaludan, npr.u slučaju da uprkos vremenskom utrošku i velikoj angažovanosti ne dođe do sklapanja ugovora. Termine za sastanke sa klijentima često ne mogu sami da biraju. Kada predstoje važni termini ili rokovi koji se moraju ispoštovati, npr. ako se promene pravni okvirni uslovi, oni moraju da pokrivaju povećanu potrebu za savetovanjem i da obrade zahteve tačno na vreme. Baš u tim situacijama može da se dogodi da termini za sastanke sa klijentima budu usko raspoređeni. Ali po pravilu, službenici osiguranja su navikli na rad pod vremenskim pritiskom. Rad uz punu koncentraciju ponekad je i u kancelarijskoj službi težak. Kod rada na daljinu ovaj problem nije tako izražen: tu se od kuće ulazi u mrežu preduzeća i svako može da odradi svoj penzum kod kuće. Kod obimnih paketa osiguranja – kao na primer za klijente iz privrede – ili kad su pitanja osiguranja komplikovano postavljena, posao je bolje odraditi u timu, dakle u kancelariji. Onda se održavaju sastanci tima i dele se radni zadaci. Za posao službenika osiguranja kompjuteri i priključak internetu su neizostavni. Oni vrše pretraživanja na »World Wide Web-u« (WWW), uloguju se na veb-stranice partnera u osiguranju ili klijentu potvrđuju termin sastanka putem elektronske pošte. Ali i telefon i faks su veoma važni, jer nema svaki klijent pristup internetu. Kada su na terenu, uglavnom sa klijentom i kancelarijskom službom komuniciraju pomoću mobilnog telefona. Naročito kod obrade slučajeva štete, osim sa klijentima i kolegama, povremeno imaju i kontakte sa policijom, vatrogascima, veštacima i advokatima.

Sredstva za rad

Penziona, životna osiguranja, osiguranja od nesreće, obavezno osiguranje od auto-odgovornosti, osiguranje od štete, zdravstveno osiguranje, ulozi kapitala – ovo su samo neki proizvodi na koje se odnosi oblast rada službenika osiguranja. Kada savetuju svoje klijente, na stolu uglavnom stoje obrasci ugovora, prijave štete, tarifne tabele i, ne kao poslednje, reklamni i informativni materijal. U kancelariji, ali i kod kuće ili u automobilu na putu ka klijentu, telefon, odnosno mobilni telefon su neizostavno radno sredstvo. Oni su dostupni i faksom. Nezamislivo je i odsustvo kompjutera povezanog na intranet i internet, na kom ne samo da administriraju podatke o klijentima, već obrađuju i ugovore o osiguranju i proučavaju skupove presuda i mogu da komuniciraju putem elektronske pošte sa klijentima i kolegama. Na terenu često nose laptop sa sobom.