KÖZGAZDASÁGI – KERESKEDELMI ISKOLA ÓBECSE

 

SARADNJA ŠKOLE SA RODITELJIMA

Saradnja sa roditeljima na nivou škole odvija se kroz zlatno pravilo komunikacije:

"Roditelj treba da napusti školu sa prijatnim emocijama i željom da ponovo dođe, bez obzira na status njegovog deteta u školi."

PREGLED INDIVIDUALNIH INFORMATIVNIH RAZGOVORA SA RODITELJIMA 2015./2016. GODINE

R.BR.

NASTAVNIK

NEPARNI MESECI

(SEPTEMBAR, NOVEMBAR,...)

DAN I VREME

PARNI MESECI

(OKTOBAR, DECEMBAR,...)

DAN I VREME

1

SVIRČEV ŽARKA

ČETVRTAK, 17,00-18,00

ČETVRTAK,17,00-18,00

2

HAJDIĆ MARIJA

PONEDELJAK, OD 15,05

PETAK,12,35-13,30

3

SUBOTIČKI GLIŠIN NATALIJA

PETAK, 09,00-10,00

SREDA,10,00-11,00

4

PETROVIĆ IVANA

UTORAK,13,00-14,00

PETAK,13,00-14,00

5

JANKOV IVANA

PONEDELJAK,16,00-16,30

PETAK,10,00-10,30

6

BABIĆ MILKA

ČETVRTAK,12,40-13,25

ČETVRTAK, 11,00-11,45

7

NAĐ CIGURA MONIKA

SREDA,17,00-18,00

PONEDELJAK,17,00-18,00

8

RAJŠLI TINDE

PONEDELJAK,09-9,30

PONEDELJAK,15,30-16,00

9

KRAJTMAR ZOLTAN

PONEDELJAK,10,10-10,55

PONEDELJAK 14-15

10

STRAJNIĆ GORAN

PONEDELJAK,12,30-13,30

PONEDELJAK,13,00-14,00

11

STAKIĆ KSENIJA

PONEDELJAK,09,00-10,00

PONEDELJAK,09,00-10,00

12

ĆURČIĆ DRAGANA

PETAK, 10:00-11:00 H

ČETVRTAK, 15:10-16:10H

13

MALIĆ IVANA

UTORAK,09,10-09,55

SREDA,09,10-09,55

14

JAKŠIĆ SRĐAN

ČETVRTAK,16,10-16,55

ČETVRTAK,11,50-12.35

15

BUKUROV RADOSLAV

ČETVRTAK,17,45-18,30

SREDA,10,00-10,45

16

MOLNAR ROLAND

PETAK,13,30-14,15

PETAK,13,30-14,15

17

FERČIK KAROLJ

PONEDELJAK,16,10-16,35

UTORAK,16,10-16,35

18

GAJDAČ (ADAM) RITA

PETAK,15,05-15,50

UTORAK,09,05-09,50

19

OPINĆAL DUŠAN

PONEDELJAK,10,00-10,15

PONEDELJAK,10,00-10,15

20

ROŽA PETER

SREDA,08,20-09,05

SREDA,15,05-16,00

21

KRNIĆ RAKOČEVIĆ MIRJANA

UTORAK,15,10-15,53

UTORAK,11,50-12,35

22

ŠURANJI NAĐ KATALIN

UTORAK,16,10-16,55

UTORAK,09,10-09,55

23

VUKANIĆ NADICA

ZA VREME RADNOG VREMENA

ZA VREME RADNOG VREMENA

24

AČAJI MARIA

PETAK,16,00-16,10

UTORAK 17.30-17-50

25

POPOV KATICA

ZA VREME RADNOG VREMENA

ZA VREME RADNOG VREMENA

26

TODOROVIĆ DANICA

UTORAK,16,00-16,30

PONEDELJAK,09,15-09,30

27

KOVAČ IVAN

ČETVRTAK,10,00-10,15

ČETVRTAK 16,00-16,20

28

MILOŠČIN SNEŽANA

UTORAK,12,35-13,30

PONEDELJAK,12,30-13,30

29

ŠTEFANIGA OTILIA

PONEDELJAK,17,00-17,45

UTORAK, 16,00-17,45

30

ĆERIMAGIĆ LOTOS

UTORAK,13,30-14,00

PONEDELJAK, 10,10-10,30

31

AČAJI ĐERĐI

PONEDELJAK,13,00

PONEDELJAK,12,00-13,00

32

DIVLJAK OLIVERA

PETAK,10,00-11,00

ČETVRTAK,17,00-18,00

33

SPAJIĆ STEVAN

UTORAK,11,00-11,45

UTORAK,16,10-17,00

34

GLOŽANSKI POPOV BILJANA

PONEDELJAK,13,00-13,30

ČETVRTAK,17,00-17,30

35

RAJŠLI KAROLJ

PONEDELJAK,10,00-10,15

PONEDELJAK,16,00-16,15

36

MANDIĆ LIVIA

(NEMET TAMAŠ)

ČETVRTAK, 12,00-14,00

ČETVRTAK, 12,00-14,00

37

RAKIĆ ANA

UTORAK,12,00-12,30

UTORAK,12,35-13,20

38

HOZAK ANDREA

PONEDELJAK,11,45-12,30

SREDA,11,45-12,30

39

BIČKEI BORBALA

SREDA,10,00-11,00

SREDA,14,00-15,30

40

MARJANOVIĆ MILICA

ČETVRTAK,10,00-10,30

UTORAK,15.05-15,35

41

ARSIĆ NATAŠA

PETAK,9,05-10,10

PETAK,17,00-17,45

42

KENJI NATAŠA

SREDA,14,20-15,05

ČETVRTAK,11,00-11,45

43

VARGA VEDRAN

PETAK,POSLE 17,45

PETAK,14,15-15,00

44

KOLUNDŽIĆ ZORAN

UTORAK,11,00-11,45

ČETVRTAK,11,45-12,30

45

STOJADINOVIĆ SAVETA

PETAK,15,00-16,00

SREDA,8,15-09,30

46

KOVAČEV SVETLANA

PETAK, 17,45-19,25

PETAK, 11,45-13,25

47

JAGER ANITA

PONEDELJAK,17,00-17,45

PONEDELJAK,14,20-15,05

48

IVANIĆ OBRADOVIĆ BRANISLAVA

SREDA,14,20-15,05

ČETVRTAK,10,00-11,00

49

GOBELIĆ MILICA

ČETVRTAK,10,10-11,00

PONEDELJAK,11,00-11,30

50

VEKIĆ MILICA

ČETVRTAK,08,20-09,05

UTORAK ,09,00-10,00

51

IVKOVIĆ BRANISLAVA

ČETVRTAK,14,00-14,30

PETAK,08,00-08,30

52

PRERADOV SLAĐANA

ČETVRTAK,14,20-15,05

PETAK ,16,00-16,55

53

KOVAČEV ŽELJKA

PONEDELJAK,15,00-15,55

UTORAK,10,05-11,00

54

IVANIĆ DOBOŽANOV IVANA

ČETVRTAK,15,00-15,30

UTORAK,08,20-09,00

55

GLIGORIĆ MILA

PONEDELJAK,16,00-16,55

PONEDELJAK,15,00-16,00

56

PAP DRAGANA

UTORAK,11,00-11,30

UTORAK,16,00-16,50

57

POPOVIĆ OLGA

PONEDELJAK, 17,00-17,45

PETAK, 13,30-14,15

58

DAVIDOVIĆ JUGOSLAV

ČETVRTAK,15,00-16,00

SREDA13,30-14,00

59

NIKOLOVSKI NATAŠA

PETAK,14,30-16,00

UTORAK,10,00-11,00

60

MISIĆ BILJANA

PETAK,13,00-13,00

UTORAK,12,30-13,35

61

BAKRAČ ALEKSANDRA

UTORAK ,!7,00-18,00

UTORAK,10,00-11,00

62

MATIĆ ĐOVČOŠ ALEKSANDRA

PONEDELJAK,11,00-13,00

UTORAK,16,30-17,00

63

MARIĆ BOJANA

PONEDELJAK,13,00-13,30

PONEDELJAK,12,35-13,30

64

BALAŠA ENDRE

UTORAK,13,10-13,30

SREDA, 10,10-10,30

65

MLADENOVIĆ BILJANA

SREDA,14,15-15,00

SREDA 08,15-09,00

66

TOT ANGELA

ČETVRTAK,13,-13,30

PONEDELJAK,09,20-10,00

67

MIROSAVLJEVIĆ EDIT

PETAK,11,00-11,45

PETAK,17,00

68

LUKAČ LEA

PONEDELJAK 17,00-17,50

SREDA 11,45-12,30

69

KRIŽAN KAROLJ

PONEDELJAK,16,-16,45

ČETVRTAK, 16,00-16,45

70

GALGO FERENCI ANDREA

PONEDELJAK,14,15-15,00

UTORAK,11,00-11,45

71

HRNJAK BRANISLAV

PONEDELJAK,09,10-09,55

PONEDELJAK 08,15-09,05

72

PALOTAŠ AGOTA

UTORAK,8,20-09,00

UTORAK,14,20-15,00

73

BULUT VESNA

UTORAK, SREDA ,08,00-12,00

PETAK,08,00-12,00

74

BUDIŠA RAJKA

SREDA,16,30-17,00

SREDA,16,30-17,00

75

VUKOVIĆ SOFIJA

PONEDELJAK,13,00-13,30

PONEDELJAK,13,00-13,00

76

TOT SILVESTER

PETAK,14,00-15,00

PETAK,08,15-09,05

77

BATORI ŽOLT

SREDA,PETAK    07,30-11,30

SREDA,,PETAK    07,30-11,30

78

ŽIVKOV AKSIN SNEŽANA

ČETVRTAK,13,30-18,00

 

ČETVRTAK,13,30-18,00

79

EREG EVA

SREDA,08,00-12,00

SREDA,08,00-12,00

80

SABO ŽOLT

ČETVRTAK,16,00-16,30

PONEDELJAK,17,00-17,30

Pedagoško-psihološka služba na zahtev razrednih starešina, učenika i samih roditelja savetodavno će po potrebi sarađivati sa roditeljima i rešavati probleme.