KÖZGAZDASÁGI – KERESKEDELMI ISKOLA ÓBECSE

 

OBRAZOVNI PROFIL: POSLOVNI ADMINISTRATOR

Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole.

Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator, koji je uveden 2003. godine, predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna znanja iz oblasti prava, ekonomije i administracije. Takodje, znanja iz marketinga i menadžmenta preduzeća, kao i veštine planiranja i organizovanja poslovnih procesa. U školovanju ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, upotrebe različitih softvera itd.
Pored neophodnih stručnih znanja, praktične veštine, neophodne za obavljanje administrativnih poslova učenici ovog profila stiču u okviru virtuelnog preduzeća za obuku. U virtuelnim preduzećima se simuliraju poslovi nabavne, prodajne, knjigovodstvene i službe opšte pravnih poslova.

Obavljajući poslove ovih službi učenici stiču praktična znanja i rutine neophodne za njihovo buduće zanimanje. Kroz simulaciju poslovanja učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku poslovanja preduzeća.

Poslovanje VP realizuje se u za to posebno opremljenim učionicama. Učionice su opremljene kancelarijskim nameštajem, kancelarijskom opremom i potrošnim materijalom, savremenim računarima i drugom opremom koja je neophodna za obavljanje poslova. Časove obuke u VP realizuju nastavnici koji su prethodno prošli posebnu obuku za rad u virtuelnim preduzećima ali i druge obimne obuke za primenu novih nastavnih metoda, objektivnog ocenjivanja, komunikacije i sl.

U trećem i četvrtom razredu, putem blok nastave, učenici imaju priliku da rade u preduzećima i tako u praksi provere stečena znanja i veštine.

obrazovni profil: poslovni administrator
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
Trajanje školovanja: 4 godine
NASTAVNI PLAN

Po završetku školovanja poslovni administratori će znati i umeti da:

poštuju  i primenjuju pravne  propise  i  standarde  u  oblasti  finansija  i  računovodstva;
planiraju, organizuju i prate realizaciju poslovnih aktivnosti
obavljaju koordinatorske poslove
poštuju i primenjuju pravnu regulativu
komuniciraju sa državnim organima (službena korespondencija)
sprovode postupke ostvarivanja prava i obaveza iz radnog podnosa
vode evidenciju o zaposlenima
organizuju sastanke, promocije, prezentacije i druge skupove
organizuju službena putovanja
komuniciraju sa klijentima i zaposlenima
obavljaju poslovnu korespondenciju
obavljaju poslove nabavke i prodaje
vode osnovne knjigovodstveno-blagajničke poslove
obračuna i isplati zaradu
poznaju bilansne postupke
prate rokove fiskalnih obaveza
vrše obračun i isplatu zarada
poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne
vode različite evidencije
arhiviraju dokumentaciju itd.