KÖZGAZDASÁGI – KERESKEDELMI ISKOLA ÓBECSE

 

OPŠTEOBRAZOVNI NASTAVNI PREDMETI

PREDMET

NASTAVNIK

Srpski jezik i  književnost
Srpski kao nematernji jezik

Ivana Petrović

Natalija Subotički Glišin

Mađarski jezik i književnost 

Monika Nađ- Cigura

Tinde Rajšli

Strani jezik: engleski

Nataša Kenji

Strani jezik: nemački

Mara Nikitović

Sociologija 

Dana Todorović

Katalin Nadj

Mirjana Krnić

Filozofija 

Katalin Nadj

Mirjana Krnić

Istorija 

Peter Roža

Dušan Opinćal

Muzička umetnost

Tamara Krajtmar

Likovna kultura

Ačai Đerđi

Fizičko vaspitanje
(U sportskom centru)

Ksenija Stakić

Zoltan Krajtmar

Matematika

Dragana Ćurčić

Bukurov Radoslav

Roland Molnar (na mađarskom)

Računarstvo i informatika

Karolj Rajšli

Olivera Divljak

Stevan Spajić

Biljana Gložanski Popov

 Geografija

Ana Rakić

Angela Hozak

Fizika

Roland Molnar

 Hemija

Roland Molnar

Ustav i prava građana

Dana Todorović

Agota Palotaš

Izborni predmet:građansko vaspitanje

Dana Todorović

Agota Palotaš

Izborni predmet: verska nastava

Snežana Miloščin

Otilija Štefaniga

Biologija, Ekologija

Milica Marjanović

Borbala Bičkei

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

Obrazovni profil: EKONOMSKI TEHNIČAR, FINANSIJSKI TEHNIČAR

NAZIV PREDMETA

NASTAVNIK

Osnovi ekonomije 1,2 

Balaša Endre

Andrea Galgo Ferenci

Branislava Ivanić Obradović

Osnovi ekonomije 3,4 

Lea Lukač

Andrea Galgo Ferenci

Branislava Ivković

Poslovna ekonomija 1,2,3 

Lea Lukač

Andrea Galgo Ferenci

Slađana Preradov

Jugoslav Davidović

Poslovna ekonomija 4 

Lea Lukač

Andrea Galgo Ferenci

Slađana Preradov

Monetarna ekonomija i bankarstvo
Bankarsko poslovanje 

Balaša Endre

Branislava Ivković

Milkica Vekić

Računovodstvo 1,2,3,4

Nataša Nikolovski

Edita Mirosavljević (na mađarskom)

Statistika 3,4

Aleksandra Bakrač

Karolj Križan

Olga Popović

Biljana Mladenović

Savremena poslovna korespondencija

Biljana Mladenović

Andrea Galgo Ferenci

Sanja Matić Đovčoš

Osnovi finansija

Balaša Endre

Branislava Ivković

Finansijsko poslovanje

Balaša Endre

Branislava Ivanić Obradović

Javne finansije

Balaša Endre

Branislava Ivković

Poslovne finansije

Balaša Endre

Branislava Ivković

Ustavno i privredno pravo
 Pravo

Branislav Hrnjak

Agota Palotaš

Komercijalno poznavanje robe

Vesna Bulut

Otilija Štefaniga

 Ekonomska geografija

Ana Rakić

Angela Hozak

Finansijsko poslovanje

Branislava Ivanić Obradović

Milkica Vekić

Devizno i carinsko poslovanje

Milica Gobelić

Balaša Endre

Osiguranje

Balaša Endre

Branislava Ivković

Poslovna informatika

Karolj Rajšli

Olivera Divljak

Stevan Spajić

Biljana Gložanski Popov

Obrazovni profil:  FINANSIJSKI ADMINISTRATOR

NAZIV PREDMETA

NASTAVNIK

Principi ekonomije 1,2

Andrea Galgo Ferenci

Branislava Ivanić Obradović

Računovodstvo 1,2,3,4

Nataša Nikolovski

Edita Mirosavljević

Finansijsko poslovanje

Milkica Vekić

Branislava Ivanić Obradović

 Kancelarijsko poslovanje 1,2

2.razred

Mila Gligorić

Andrea Galgo Ferenci

Lea Lukač

Poslovna ekonomija 1,2,3

Lea Lukač

Andrea Galgo Ferenci

Branislava Ivković

Poslovna informatika

Olivera Divljak

Karolj Rajšli

Stevan Spajić

Biljana Gložanski Popov

Pravo

Branislav Hrnjak

Agota Palotaš

Finansijsko računovodstvena obuka

Angela Tot

Mila Gligorić

Biljana Misić

Javne finansije

Nataša Nikolovski

Endre Balaša

Nacionalna ekonomija

Milkica Vekić

Andrea Galgo Ferenci

Statistika 3,4

Aleksandra Bakrač

Karolj Križan

Biljana Mladenović

Preduzetništvo

Željka Kovačev

Balaša Endre

Andrea Galgo Ferenci

Revizija

Andrea Galgo Ferenci

Nataša Nikolovski

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

1. Muzička kultura (sa 35 časova), 3

Krajtmar Tamara

2. Istorija- odabrane teme(sa 35 časova), 3

Dušan Opinćal

Peter Roža

3. Izabrani sport(sa 35 i 31 časova), 3 i 4

Ksenija Stakić

Zoltan Krajtmar

4. Poslovni engleski ( sa 70 časova, 3 razred)

Nataša Kenji

5. Elektronsko poslovanje( sa 70 časova, 3 razred)

Rajšli Karolj

Olivera Divljak

Biljana Gložanski Popov

Nemet Tamaš

6. Ekologija i zaštita životne sredine ( sa 31 čas, 4 razred)

Milica Marjanović

Bičkei Borbala

7. Računovodstvo finansijskih organizacija i budžetskih korisnika ( sa 62 časa, 4 razred)

Nataša Nikolovski

Edita Mirosavljević

8. Marketing( sa 62 časa, 4 razred)

Željka Kovačev

Lea Lukač

Biljana Misić

Andrea Galgo Ferenci

Obrazovni profil: KUVAR, POSLASTIČAR, KULINARSKI TEHNIČAR, POSLASTIČAR- SPECIJALISTA I KUVAR- SPECIJALISTA

NAZIV PREDMETA

NASTAVNIK

Ekonomika i organizacija preduzeća

Andrea Galgo Ferenci

Branislava Ivanić Obradović

Osnovi turizma i ugostiteljstva

Jugoslav Davidović

Karolj Križan

Andrea Galgo Ferenci

Hotelijerstvo 

Jugoslav Davidović

Karolj Križan

Nauka o ishrani

Sofija Vuković

Otilija Štefaniga

Poznavanje robe
Poznavanje životnih namirnica

Sofija Vuković

Otilija Štefaniga

Vesna Bulut

Higijena

Sofija Vuković

Marketing u turizmu
Marketing u turističkom poslovanju

Balaša Endre

Andrea Galgo Ferenci

Biljana Misić

Željka Kovačev

Umetničko oblikovanje

Đerđi Ačai

Psihologija
Poslovna psihologija

Nada Vukanić

Marija Ačai

 Turistička geografija

Ana Rakić

Angela Hozak

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

Eva Ereg

Poslastičarstvo sa praktičnom
 nastavom

Sneđana Živkov Aksin

Osnovi usluživanja

Sofija Vuković

Silvester Tot

Poslovna informatika
Računarstvo i informatika
 

Karolj Rajšli

Olivera Divljak

Biljana Gložanski Popov

Stevan Spajić

Računovodstveno poslovanje 

Nataša Nikolovski

Edita Mirosavljević

Preduzetništvo

Andrea Galgo Ferenci

Obrazovni profil: TURISTIČKI TEHNIČAR

NAZIV PREDMETA

NASTAVNIK

Osnovi turizma i ugostiteljstva

Karolj Križan

Jugoslav Davidović

Ekonomika i organizacija preduzeća

Branislava Ivanić Obradović

Psihologija

Nada Vukanić

Marija Ačai

Finansijsko poslovanje

Milkica Vekić

Endre Balaša

Branislava Ivanić Obradović

Statistika

Biljana Mladenović

Edita Mirosavljević

Poslovna korespondencija i komunikacija (birotehnika)

Biljana Mladenović

Edita Mirosavljević

Ana Rakić

Turistička geografija

Angela Hozak

Istorija umetnosti

Đenđi Ačai

Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje

Branislava Ivković

Endre Balaša

Pravo

Branislav Hrnjak

Agota Palotaš

Ekonomika turizma

Željka Kovačev

Endre Balaša

Marketing u turizmu

Željka Kovačev

Biljana Misić

Endre Balaša

Agencijsko i hotelijersko poslovanje

Jugoslav Davidović

Karolj Križan

Obrazovni profil:trgovac, TRGOVINSKI TEHNIČAR

NAZIV PREDMETA

NASTAVNIK

Ekonomika i organizacija trgovinskih
preduzeća

Karolj Križan

Andrea Galgo Ferenci

Branislava Ivanić Obradović

Trgovinsko poslovanje 1,2,3

Karolj Križan

Andrea Galgo Ferenci

Ekonomika trgovine 1,2
Osnovi ekonomike trgovine 1

Karolj Križan

Andrea Galgo Ferenci

Bojana  Marić

Praktična nastava 1,2,3,4

Karolj Križan,

Andrea Galgo Ferenci

Osnovi ekonomije 3

Balaša Endre, Andrea Galgo Ferenci

Branislava Ivanić Obradović

Nacionalna ekonomija 4

Balaša Endre, Andrea Galgo Ferenci

Branislava Ivković

Računovodstvo 3,4

Nataša Nikolovski

Edita Mirosavljević

Marketing

Balaša Endre

Andrea Galgo Ferenci

Biljana Misić

Željka Kovačev

Pravo

Branislav Hrnjak

Agota Palotaš

Poznavanje robe

Vesna Bulut

Otilija Štefaniga

Psihologija

Nada Vukanić

Poslovna informatika

Karolj Rajšli

Olivera Divljak

Biljana Gložanski Popov

Stevan Spajić

Obrazovni profil: KONOBAR, UGOSTITELJSKI TEHNIČAR

NAZIV PREDMETA

NASTAVNIK

Ekonomika i organizacija preduzeća

Andrea Galgo Ferenci

Karolj Križan

Usluživanje sa praktičnom nastavom

Sofija Vuković

Silvester Tot

Nauka o ishrani

Sofija Vuković

Otilija Štefaniga

Poznavanje robe

Sofija Vuković

Vesna Bulut

Hotelijerstvo

Jugoslav Davidović

Karolj Križan

 Osnovi kuvarstva

Eva Ereg

Marketing u turizmu
Marketing u turističkom poslovanju

Balaša Endre

Andrea Galgo Ferenci

Biljana Misić

Željka Kovačev

Higijena

Sofija Vuković

Psihologija
Poslovna psihologija

NadaVukanić

Marija Ačai

Turistička geografija 

Ana Rakić

Angela Hozak

Poznavanje pića i namirnica 

Sofija Vuković

Otilija Štefaniga

Poslovna informatika

Karolj Rajšli

Olivera Divljak

Biljana Gložanski Popov

Stevan Spajić

Računovodstveno poslovanje

Nataša Nikolovski

Edita Mirosavljević

Idi na vrh strane 

Idi na vrh strane