KÖZGAZDASÁGI – KERESKEDELMI ISKOLA ÓBECSE

 

VANREDNO ŠKOLOVANJE

UPIS


Za upis u prekvalifikaciju/dokvalifikaciju potrebno je pripremiti ORIGINALE svih srednjoškolskih dokumenata (sva svedočanstva, diploma) i izvod iz matične knjige rođenih
cena školovanja za sve učenike iznosi po 3300,00 dinara pa razredu, što znači 13.200,00 dinara za četvorogodišnje i 9900,00 dinara za trogodišnje obrazovne profile, i može se platiti u tri rate

Učenici koji imaju završenu bilo koju srednju školu mogu upisati prekvalifikaciju/ dokvalifikaciju u toku godine, bilo kada, u radno vreme  sa vanrednim učenicima
Upis u vanredno obrazovanje za starije od 17 godina ( koji imaju  samo osnovnu školu završenu)  radi se po konkursu Ministarstva prosvete, koji je svakog aprila  objavljen na sajtu Ministarstva i dostavljen osnovnim školama u štampanom obliku, samo za one obrazovne profile koji su u konkursu navedeni za vanredno obrazovanje. Prijave za ovaj konkurs primaju se u junu i julu, a upis treba da je obavljen najdalje do početka septembra

upis u peti stepen obrazovanja, tj specijalizacija, moguć je u obrazovnim profilima kuvar- specijalista, konobar- specijalista i poslastičar- specijalista, za osobe koje imaju radno   iskustvo  (u  radnoj knjižici  upisano) od  dve  odnosno tri   godine,     sa diplomom (o završenom trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem školovanju za kuvara-konobara-poslastičara) i izvodom iz matične knjige rođenih


KONSULTACIJE

obavljaju se u skladu sa rasporedom časova nastavnika- ispitivača, samo u neparnim mesecima (septembar, novembar, januar, mart, maj) . Spisak ispitivača objavljen je na sajtu ETŠ.
časovi konsultacija se plaćaju po cenovniku škole ( na sajtu škole), unapred, na račun škole, a učenik na časove konsultacija dolazi sa uplatnicom za određeni broj časova, koju predaje nastavniku
oTermine održavanja konsultacija možete videti u rasporedu časova za septembar,na sajtu škole i u zbornici,ili u dogovoriti sa profesorom

ispitna pitanja za većinu predmeta nalaze se na sajtu škole, ili ih možete dobiti od predmetnog nastavnika

ISPITI

prijava ispita je obavezna, od 1.do 8. u parnom mesecu, lično, na šalteru Sekretarijata škole, sa uplatnicom kao dokazom uplate za sve prijavljene ispite
cene ispita su različite, u zavisnosti od načina polaganja, objavljene na sajtu škole i u sekretarijatu
ispitni rokovi traju od 15. u svakom parnom mesecu, po objavljenom rasporedu ispita, osim u avgustu, kada je moguće pomeranje termina zbog raspusta
mogu se prijaviti ispiti SAMO JEDNOG RAZREDA, i tek po završetku jednog razreda mogu se polagati i ispiti sledećeg
PODACI
TEKUĆI RAČUN ŠKOLE: 840-1572666-16
TELEFON ŠKOLE: 021/6915353
RADNO VREME SA VANREDNIM UČENICIMA:

ponedeljak

od 11:00 do 15:00

Sofija Vuković, pomoćnik direktora

 

 

svaki radni dan

od 08:00 do 13:30

sekretarijat škole