KÖZGAZDASÁGI – KERESKEDELMI ISKOLA ÓBECSE

 

PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKA SLUŽBA

STRUČNI SARADNICI ŠKOLE

  RADNO VREME APRIL
Katica Popov
Školski psiholog-pedagog (100% RV)

04. - 08. april posle podne
11. - 15. april pre podne
18. - 22. april posle podne
25. - 29. april pre podne


Nada Vukanić

Dipl.psiholog
prof. psihologije
prof. gradanskog vaspitanja

RAD SA RAZREDNIM STAREŠINAMA ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU

Razredi Katica Popov Nada Vukanić
1. razred:   I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7
2. razred: II1, II2,II3, II4, II5, II6, II7, II8, II9  
3. razred: ,  
4. razred:    

PODRUČJE RADA I AKTIVNOSTI

Planiranje i programiranje i organizacija nastavno-obrazovnog rada
Realizacija nastavno-obrazovnog rada
Rad sa nastavnicima
Rad sa učenicima
Rad sa roditeljima
Analitički i istraživački rad
Saradnja sa stručnim organima rada škole
Saradnja sa institucijama lokalne zajednice, regiona, pokraine, republike
Lično stručno usavršavanje (profesionalni razvoj)
Evaluacija sopstvenog rada
Vođenje dokumentacije