EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

 

 

СПИСАК ИСПИТИВАЧА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И ПОНОВЦЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Српски језик и  књижевност
Српски као нематерњи језик

Ивана Петровић
Ивана Јанков

Мађарски језик и књижевност 

Моника Нађ Цигура

Тинде Рајшли

Страни језик: енглески

Зоран Колунџић
Ведран Варга

Страни језик: немачки

Анита Јагер

Социологија 

Дана Тодоровић

Анита Фехер

Мирјана Крнић Ракочевић

Филозофија

Мирјана Крнић Ракочевић

Историја

Петер Рожа

Душан Опинћал

Музичка уметност

Тамара Крајтмар

Ликовна култура

Лотос Ћеримагић

Физичко васпитање

Ксенија Стакић

Золтан Крајтмар

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

 Географија

Ана Ракић
Андреа Хозак

Изборни предмет : верска настава

Снежана Милошчин
Отилија Штефанига

Хемија

Роланд Молнар

Физика

Роланд Молнар

Биологија, Екологија 

Милица Марјановић
Борбала Бичкеи

Устав и права грађана

Дана Тодоровић

Агота Палоташ

Изборни предмет: грађанско васпитање

Дана Тодоровић
Агота Палоташ

Рачунарство и информа тика

Карољ Рајшли
Оливера Дивљак
Стеван Спајић
Биљана Гложански

Математика

Драгана Ћурчић
Радослав Букуров
Роланд Молнар ( на мађарском)

 

Образовни профил:
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Основи економије 1,2

Балаша Ендре
Андреа Галго Ференци

 

Бранислава Иванић Обрадовић

Основи економије 3,4

Леа Лукач
Андреа Галго Ференци

Бранислава Ивковић

Пословна економија 1,2,3

Леа Лукач
Андреа Галго Ференци

 

Слађана Прерадов

Југослав Давидовић

Пословна економија 4

Леа Лукач
Андреа Галго Ференци

 

Слађана Прерадов

Монетарна економија и банкарство
Банкарско пословање

Балаша Ендре

 

Бранислава Ивковић

Милкица Векић

Рачуноводство

Наташа Николовски

 

Едита Миросављевић (на мађарском)

Статистика 3,4

Александра Бакрач

 

Карољ Крижан

Олга Поповић

 

Биљана Младеновић

Савремена пословна кореспонденција

Андреа Галго Ференци
Биљана Младеновић

 

Сања Матић Ђовчош

Основи финансија

Балаша Ендре

Бранислава Ивковић

Финансијско пословање

Балаша Ендре

 

Бранислава Иванић Обрадовић

јавне финансије

Балаша Ендре

Бранислава Ивковић

Пословне финансије

Балаша Ендре

Бранислава Ивковић

Уставно и привредно право. Право

Бранислав Хрњак

Агота Палоташ

Комерцијално познавање робе

Софија Вуковић

 

Отилија Штефанига

Економска географија

Ана Ракић

Ангела Хозак

Финансијско пословање

Бранислава Иванић Обрадовић

Милкица Векић

Девизно и царинско пословање

Милица Гобелић

Балаша Ендре

Осигурање

Балаша Ендре

Бранислава Ивковић

Пословна  информатика

Карољ Рајшли

 

Оливера Дивљак

 

Стеван Спајић

Биљана Гложански

 

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Принципи економије 1,2

Андреа Галго Ференци

 

Бранислава Иванић Обрадовић

Рачуноводство 1,2,3,4

Наташа Николовски

 

Едита Миросављевић

Финансијско пословање

Милкица Векић

 

Бранислава Иванић Обрадовић

Канцеларијско пословање 1,2

Мила Глигорић

Андреа Галго Ференци

Леа Лукач 2.разред

Пословна економија 1,2,3

Леа Лукач

 

Бранислава Ивковић

Андреа Галго Ференци

Пословна информатика

Оливера Дивљак

Карољ Рајшли

Стеван Спајић

Биљана Гложански

Право

Бранислав Хрњак

Агота Палоташ

Финансијско рачуноводствена обука

Ангела Тот

Мила Глигорић

Биљана Мисић

Јавне финансије

Наташа Николовски

Ендре Балаша

Национална економија

Милкица Векић

Андреа Галго Ференци

Статистика 3,4

Александра Бакрач

 

Карољ Крижан

 

Биљана Младеновић

Предузетништво

Жељка Ковачев

Балаша Ендре, Андреа Галго Ференци

Ревизија

Андреа Галго Ференци

Наташа Николовски

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

1. Музичка култура (са 35 часова), 3

Крајтмар Тамара

2. Историја- одабране теме(са 35 часова), 3

Душан Опинћал

Петер Рожа

3. Изабрани спорт(са 35 и 31 часова), 3 и 4

Ксенија Стакић

Золтан Крајтмар

4. Пословни енглески ( са 70 часова, 3 разред)

Наташа Кењи

5. Електронско пословање( са 70 часова, 3 разред)

Рајшли Карољ

Немет Тамаш

6. Екологија и заштита животне средине ( са 31 час, 4 разред)

Милица Марјановић

Бичкеи Борбала

7. Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника ( са 62 часа, 4 разред)

Наташа Николовски

Едита Миросављевић

8. Маркетинг( са 62 часа, 4 разред)

Жељка Ковачев, Биљана Мисић

Леа Лукач

Андреа Галго Ференци

 

Образовни профил: кувар, посластичар, кулинарски техничар, посластичар- специјалиста и кувар- специјалиста

 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

                      

Економика и организација предузећа

             Андреа Галго Ференци

 

Бранислава Иванић Обрадовић

Основи туризма и угоститељства

Југослав Давидовић

 

Карољ Крижан, Андреа Галго Ференци

Хотелијерство

Југослав Давидовић

 

Карољ Крижан

Наука о исхрани

Софија Вуковић

 

Отилија Штефанига

Познавање робе
Познавање животних намирница

Софија Вуковић

Отилија Штефанига

Хигијена

Софија Вуковић
Отилија Штефанига

Маркетинг у туризму
Маркетинг у туристичком пословању

Балаша Ендре, Андреа Галго Ференци

Жељка Ковачев, Биљана Мисић

Уметничко обликовање

Лотос Ћеримагић

Психологија
Пословна психологија

Нада Вуканић

 

Ана Петровић

 Туристичка географија

Ана Ракић

Ангела Хозак

Куварство са практичном наставом

Ева Ерег

Посластичарство са практичном
 наставом

Снеђана Живков Аксин

Основи услуживања

Софија Вуковић

Силвестер Тот

Пословна информатика
Рачунарство и информатика

Карољ Рајшли

Оливера Дивљак

Стеван Спајић

Рачуноводствено пословање

Наташа Николовски

 

Едита Миросављевић

Предузетништво

Андреа Галго Ференци

 

Образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 

 

 

Основи туризма и угоститељства

Карољ Крижан

Југослав Давидовић

Економика и организација предузећа

Андреа Галго Ференци

Бранислава Иванић Обрадовић

Психологија

Нада Вуканић

 

Ана Петровић

Финансијско пословање

Милкица Векић

 

Ендре Балаша

 

Бранислава Иванић Обрадовић

Статистика

Биљана Младеновић

 

Едита Миросављевић

Пословна кореспонденција и комуникација (биротехника)

Биљана Младеновић

 

Едита Миросављевић

 

Ана Ракић

Туристичка географија

Ангела Хозак

Историја уметности

Ђенђи Ачаи

Спољнотрговинско и девизно пословање

Бранислава Ивковић

 

Ендре Балаша

Право

Бранислав Хрњак

 

Агота Палоташ

Економика туризма

Бранислава Иванић Обрадовић

Маркетинг у туризму

Жељка Ковачев

 

Ендре Балаша

Агенцијско и хотелијерско пословање

Југослав Давидовић

 

Карољ Крижан

 

Образовни профил:трговац, трговински техничар

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Економика и организација трговинских
предузећа

Карољ Крижан, Андреа Галго Ференци

Бранислава Иванић Обрадовић

Трговинско пословање 1,2,3

Карољ Крижан, Андреа Галго Ференци

Економика трговине 1,2
Основи економике трговине 1

Карољ Крижан, Андреа Галго Ференци

Бојана  Марић

Практична настава 1,2,3,4

Карољ Крижан,

 

Андреа Галго Ференци

Основи економије 3

Балаша Ендре, Андреа Галго Ференци

 

Бранислава Иванић Обрадовић

Национална економија 4

Балаша Ендре, Андреа Галго Ференци

 

Бранислава Ивковић

Рачуноводство 3,4

Наташа Николовски

 

Едита Миросављевић

Маркетинг

Балаша Ендре, Андреа Галго Ференци

 

Жељка Ковачев, Биљана Мисић

Право

Бранислав Хрњак

 

Агота Палоташ

Познавање робе

Софија Вуковић

 

Отилија Штефанига

Психологија

Нада Вуканић

 

Ана петровић

Пословна информатика

Карољ Рајшли

 

Оливера Дивљак

 

Стеван Спајић

Биљана Гложански Попов

 

Образовни профил: КОНОБАР, УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

 

 

 

Назив предмета

наставник

Економика и организација предузећа

Бранислава Иванић Обрадовић

 

Карољ Крижан, Андреа Галго Ференци

Услуживање са практичном наставом

Софија Вуковић

Силвестер Тот

Наука о исхрани

Софија Вуковић

 

Отилија Штефанига

Познавање робе

Софија Вуковић

 

Весна Булут

Хотелијерство

Југослав Давидовић

Карољ Крижан

 Основи куварства

Ева Ерег

Маркетинг у туризму
Маркетинг у туристичком пословању

Балаша Ендре, Андреа Галго Ференци

Жељка Ковачев, Биљана Мисић

Хигијена

Софија Вуковић

Психологија
Пословна психологија

Нада Вуканић

 

Ана Петровић

Туристичка географија

Ана Ракић

 

Ангела Хозак

Познавање пића и намирница

Софија Вуковић

Отилија Штефанига

Пословна информатика

 

Карољ Рајшли

Биљана Гложански Попов

Оливера Дивљак

Стеван Спајић

Рачуноводствено пословање

Наташа Николовски

 

Едита Миросављевић

Idi na vrh strane