EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

СПИСАК ИСПИТИВАЧА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И ПОНОВЦЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

ОПШТЕОБРАЗОВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ


ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Српски језик и  књижевност
Српски као нематерњи језик

Ивана Петровић
Ивана Јанков

Мађарски језик и књижевност 

Моника Нађ Цигура
Тинде Рајшли

Страни језик: енглески

Савета Стојадиновић
Ведран Варга

Страни језик: немачки

Марија Марошан

Социологија 

Дана Тодоровић
Анита Фехер

Филозофија

Иван Ковач
Нађ Каталин

Историја

Петер Рожа
Душан Опинћал

Музичка уметност

Тамара Крајтмар

Ликовна култура

Бојан Стричевић

Физичко васпитање

Ксенија Стакић
Золтан Крајтмар

 Географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Изборни предмет : верска настава

Андреј Новаковић
Отилија Штефанига

Хемија

Карољ Ферчик

Физика

Карољ Ферчик

Биологија, Екологија 

Милица Марјановић
Борбала Бичкеи

Устав и права грађана

Дана Тодоровић
Агота Палоташ

Изборни предмет: грађанско васпитање

Дана Тодоровић
Агота Палоташ

Рачунарство и информа тика

Оливера Дивљак
Стеван Спајић
Крижан Карољ

Математика

Драгана Ћурчић
Едина Јодал ( на мађарском)

 

СТРУЧНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ по образовним профилима

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Основи економије 1,2

Балаша Ендре
Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Основи економије 3,4

Андреа Галго Ференци
Бранислава Ивковић

Пословна економија 1,2,3

Андреа Галго Ференци
Слађана Прерадов
Југослав Давидовић

Пословна економија 4

Андреа Галго Ференци
Слађана Прерадов

Монетарна економија и банкарство
Банкарско пословање

Балаша Ендре
Бранислава Ивковић
Милкица Векић

Рачуноводство

Наташа Николовски
Едита Миросављевић (на мађарском)

Статистика 3,4

Александра Бакрач
Карољ Крижан
Олга Поповић
Биљана Младеновић

Савремена пословна кореспонденција

Андреа Галго Ференци
Биљана Младеновић
Сања Матић Ђовчош

Основи финансија

Балаша Ендре
Бранислава Ивковић

Финансијско пословање

Балаша Ендре
Бранислава Иванић Обрадовић

јавне финансије

Балаша Ендре
Бранислава Ивковић

Пословне финансије

Балаша Ендре
Бранислава Ивковић

Уставно и привредно право. Право

Сања Трифуновић
Агота Палоташ

Комерцијално познавање робе

Софија Вуковић
Отилија Штефанига

Економска географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Финансијско пословање

Бранислава Иванић Обрадовић
Милкица Векић

Девизно и царинско пословање

Милица Гобелић
Балаша Ендре

Осигурање

Балаша Ендре
Бранислава Ивковић

Пословна  информатика

Оливера Дивљак
Стеван Спајић
Карољ Крижан

 

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Принципи економије 1,2

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Рачуноводство 1,2,3,4

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

Финансијско пословање

Милкица Векић
Бранислава Иванић Обрадовић

Канцеларијско пословање 1,2

Мила Глигорић
Андреа Галго Ференци

Пословна економија 1,2,3

Бранислава Ивковић
Андреа Галго Ференци

Пословна информатика

Оливера Дивљак
Карољ Крижан
Стеван Спајић

Право

Сања Трифуновић
Агота Палоташ

Финансијско рачуноводствена обука

Ангела Тот
Мила Глигорић
Биљана Мисић

Јавне финансије

Наташа Николовски
Ендре Балаша

Национална економија

Милкица Векић
Андреа Галго Ференци

Статистика 3,4

Александра Бакрач
Карољ Крижан
Биљана Младеновић

Предузетништво

Андреа Галго Ференци
Балаша Ендре

Ревизија

Андреа Галго Ференци
Наташа Николовски

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

1. Музичка култура (са 35 часова), 3

Крајтмар Тамара

2. Историја- одабране теме(са 35 часова), 3

Душан Опинћал
Петер Рожа

3. Изабрани спорт (са 35 и 31 часова), 3 и 4

Ксенија Стакић
Золтан Крајтмар

4. Пословни енглески (са 70 часова, 3 разред)

Ведран Варга

5. Електронско пословање (са 70 часова, 3 разред)

Крижан  Карољ

6. Екологија и заштита животне средине ( са 31 час, 4 разред)

Милица Марјановић
Бичкеи Борбала

7. Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника ( са 62 часа, 4 разред)

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

8. Маркетинг( са 62 часа, 4 разред)

Биљана Мисић
Андреа Галго Ференци

 

Образовни профил: КУВАР, ПОСЛАСТИЧАР, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР, ПОСЛАСТИЧАР- СПЕЦИЈАЛИСТА И КУВАР- СПЕЦИЈАЛИСТА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Економика и организација предузећа

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Основи туризма и угоститељства

Југослав Давидовић
Карољ Крижан,
Андреа Галго Ференци

Хотелијерство

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

Наука о исхрани

Софија Вуковић
Отилија Штефанига

Познавање робе
Познавање животних намирница

Софија Вуковић
Отилија Штефанига

Хигијена

Софија Вуковић
Отилија Штефанига

Маркетинг у туризму
Маркетинг у туристичком пословању

Балаша Ендре,
Андреа Галго Ференци
Биљана Мисић

Уметничко обликовање

Бојан Стричевић

Психологија
Пословна психологија

Нада Вуканић
Кокаи Анико

 Туристичка географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Куварство са практичном наставом

Момчило  Ступар

Посластичарство са практичном  наставом

Снежана Живков Аксин

Основи услуживања

Софија Вуковић
Силвестер Тот

Пословна информатика
Рачунарство и информатика

Карољ Крижан
Оливера Дивљак
Стеван Спајић

Рачуноводствено пословање

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

Предузетништво

Андреа Галго Ференци

 

Образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Основи туризма и угоститељства

Карољ Крижан
Југослав Давидовић

Економика и организација предузећа

Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Психологија

Нада Вуканић
Кокаи Анико

Финансијско пословање

Милкица Векић
Ендре Балаша
Бранислава Иванић Обрадовић

Статистика

Биљана Младеновић
Едита Миросављевић

Пословна кореспонденција и комуникација (биротехника)

Биљана Младеновић
Едита Миросављевић

Туристичка географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Историја уметности

Бојан Стричевић

Спољнотрговинско и девизно пословање

Бранислава Ивковић
Ендре Балаша

Право

Сања Трифуновић
Агота Палоташ

Економика туризма

Бранислава Иванић Обрадовић

Маркетинг у туризму

Биљана Мисић
Ендре Балаша

Агенцијско и хотелијерско пословање

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

 

Образовни профил: ТРГОВАЦ, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Економика и организација трговинских предузећа

Карољ Крижан,
Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Трговинско пословање 1,2,3

Карољ Крижан,
Андреа Галго Ференци

Економика трговине 1,2
Основи економике трговине 1

Карољ Крижан,
Андреа Галго Ференци
Бојана  Марић

Практична настава 1,2,3,4

Карољ Крижан,
Андреа Галго Ференци

Основи економије 3

Балаша Ендре,
Андреа Галго Ференци
Бранислава Иванић Обрадовић

Национална економија 4

Балаша Ендре,
Андреа Галго Ференци
Бранислава Ивковић

Рачуноводство 3,4

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

Маркетинг

Балаша Ендре,
Андреа Галго Ференци
Биљана Мисић

Право

Сања Трифуновић
Агота Палоташ

Познавање робе

Софија Вуковић
Отилија Штефанига

Психологија

Нада Вуканић
Кокаи Анико

Пословна информатика

Карољ Крижан
Оливера Дивљак
Стеван Спајић

 

Образовни профил: КОНОБАР, УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИК

Економика и организација предузећа

Бранислава Иванић Обрадовић
Карољ Крижан,
Андреа Галго Ференци

Услуживање са практичном наставом

Софија Вуковић
Силвестер Тот

Наука о исхрани

Софија Вуковић
Отилија Штефанига

Познавање робе

Софија Вуковић
Отилиа Штефанига

Хотелијерство

Југослав Давидовић
Карољ Крижан

 Основи куварства

Момчило Ступар

Маркетинг у туризму
Маркетинг у туристичком пословању

Балаша Ендре,
Андреа Галго Ференци
Биљана Мисић

Хигијена

Софија Вуковић,
Отилија Штефанига

Психологија
Пословна психологија

Нада Вуканић
Кокаи Анико

Туристичка географија

Ана Ракић
Ангела Хозак

Познавање пића и намирница

Софија Вуковић
Отилија Штефанига

Пословна информатика

Карољ Крижан
Оливера Дивљак
Стеван Спајић

Рачуноводствено пословање

Наташа Николовски
Едита Миросављевић

 

Idi na vrh strane