EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKA SLUŽBA

STRUČNI SARADNICI ŠKOLE

  RADNO VREME FEBRUAR, MART, APRIL
Katica Popov
Školski psiholog-pedagog (100% RV)

06. - 10. februar posle podne (od 11:00h)
13. - 17. februar pre podne
20. - 24. februar posle podne

27. - 03. mart pre podne
06. - 10. mart posle podne
13. - 17. mart pre podne
20. - 24. mart posle podne
27. - 31. mart pre podne

03. - 07. april posle podne
10. - 12. april pre podne
16. - 21. april posle podne
24. - 28. april pre podne


Nada Vukanić

Dipl.psiholog
prof. psihologije
prof. gradanskog vaspitanja

RAD SA RAZREDNIM STAREŠINAMA ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU

Razredi Katica Popov Nada Vukanić
1. razred:   I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7
2. razred: II1, II2,II3, II4, II5, II6, II7, II8, II9  
3. razred: ,  
4. razred:    

PODRUČJE RADA I AKTIVNOSTI

Planiranje i programiranje i organizacija nastavno-obrazovnog rada
Realizacija nastavno-obrazovnog rada
Rad sa nastavnicima
Rad sa učenicima
Rad sa roditeljima
Analitički i istraživački rad
Saradnja sa stručnim organima rada škole
Saradnja sa institucijama lokalne zajednice, regiona, pokraine, republike
Lično stručno usavršavanje (profesionalni razvoj)
Evaluacija sopstvenog rada
Vođenje dokumentacije